O nás

Napsal Administrator zapnuto . Publikováno v nezařazeno

pic11

Vítáme Vás
na informačních stránkách společnosti Komora s.r.o.

Společnost KOMORA s.r.o. byla založena v roce 2005 na základě rozhodnutí představenstva Okresní hospodářské komory Most,  a to za účelem zkvalitnění a rozšíření služeb členům ale i dalším externím podnikatelským subjektům, a to v oblastech vzdělávání, podpory podnikání a certifikace národních i mezinárodních standardů.

Základním cílem společnosti je poskytnout svým zákazníkům kvalitní a cenově dostupné služby při certifikaci stávajících, mezinárodně uznávaných certifikátů v oblastech řízení jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti informací, managementu sociální odpovědnosti apod. v souladu s potřebami trhu a požadavky zákazníků. Nedílnou součástí činnosti společnosti je tvorba vlastních standardů dokladujících shodu činností zákazníků s požadavky třetích stran tak, aby byla zajištěna jejich trvalá konkurenceschopnost a adaptabilita na změny tržních podmínek v ČR a podpora rozvoje informační společnosti důsledným uplatňováním správy podnikových systémů v plně elektronické podobě. Cílem společnosti je zajistit svým zákazníkům trvalou prosperitu při minimalizaci dodatečných nároků vyplývajících ze zavedení, uplatňování a certifikace veškerých relevantních systémů prokazujících jejich způsobilost.

Mezi další oblasti působnosti společnosti patří vzdělávací aktivity v oblastech řízení obchodních společností, správy a ochrany osobních údajů – GDPR. Společnost je autorizovanou osobou oprávněnou vykonávat zkoušky na vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací a držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vybrané vzdělávací programy. Součástí společnosti jsou akreditované certifikační orgány KOMORACERT®.a KOMORACERT PRODUCT® sloužící k certifikaci systémů řízení resp. výrobků.Společnost udržuje členství v Mezinárodním akreditačním fóru IAF.

 

 

Certifikační orgán KOMORACERT® je akreditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a vedený pod registračním číslem 3184, KOMORACERT PRODUCT® akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC17065:2013, vedený pod číslem 3243.

KOMORA s.r.o.

    • Višňová 666
    • 434 01 Most

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.info (zavináč) komoracert.czwww.komoracert.cz